Naujienos

ARKU kredito unijos pakartotiniame neeiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Vadovaudamiesi LR Kredito unijų įstatymu informuojame, kad 2023.07.17 d. įvyko unijos pakartotinis neeilinis visuotinis narių susirinkimas, kuriame buvo priimti sprendimai:

  1. Išrinkti Kredito unijos valdybos nariai ir valdybos pirmininkas.
  2. Išrinkti Kredito unijos paskolų komiteto nariai ir paskolų komiteto pirmininkas.

KB ARKU kredito unijos nariai su darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimais bei kitais dokumentais gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Jonavos g. 30, Kaunas.

Asmuo, įgaliotas teikti informaciją apie įvykusį pakartotinį neeilinį visuotinį narių susirinkimą: administracijos vadovas Ramūnas Jančauskas, tel. +370 616 48298, el. p. [email protected]

KB ARKU kredito unijos valdyba

Atgal