Naujienos

Informacija apie ARKU kredito unijos kapitalą

Gerb. Nary,

remiantis Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo Nr. i-796 pakeitimo įstatymo Nr. XII-2567 2 straipsnio pakeitimo įstatymu 2016 m. gruodžio 15 d. Nr. XIII-102, Vilnius (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c4a92df0c8e011e69dec860c1f4a5372) pranešame, kad 2022 12 31 duomenimis KB ARKU kredito unijos nuosavas kapitalas yra mažesnis negu pajinis kapitalas.

Nuosavo kapitalo sumažėjimą įtakojo 2011 įvykęs „Snoro banko“ bankrotas, kuriame unija turėjo sąskaitą ir tuo metu ne visoms lėšoms buvo taikomas indėlių draudimas. Unija vadovaujasi parengtu strateginiu veiklos planu, kad padengti įvardintą dėl „Snoro banko“ atsiradusį įsiskolinimą. Nuosavas kapitalas palaipsniui atstatomas.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją pirmiau nurodytu klausimu, kontaktiniai duomenys:

Snieguolė Gritytė – Lupasco 8 37 422 672, [email protected]

Atgal