Naujienos

Šaukiamas ARKU kredito unijos eilinis visuotinis narių susirinkimas

Informuojame, kad 2024 m. balandžio 8 d. 9:30 val. viešbutyje Daugirdas, adresu: T. Daugirdo g. 4, Kaunas, šaukiamas eilinis visuotinis KB ARKU KREDITO UNIJOS (į/k 112043658) narių susirinkimas.

Darbotvarkė:

1. 2023 m. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

2. 2023 m. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

3. 2023 m. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

4. 2023 m. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo)

tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl

pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.

5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

6. Kredito unijos valdybos nario rinkimas.

7. Kredito unijos paskolų komiteto nario rinkimas.

8. Įgaliojimų suteikimas valdybai jos kadencijos galiojimo laikotarpiu priimti sprendimus

dėl disponavimu kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų priėmimo

ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių

suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

9. Kredito unijos registracijos adreso keitimas.

10. Dėl išstojimo iš Lietuvos kredito unijos asociacijos tvirtinimas.

11. Kredito unijos įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

12. Dėl veiksmų, kai kredito unijos nuosavas kapitalas mažesnis nei pajinis kapitalas.

13. Visuotinio narių susirinkimo dalyvių informavimas apie planuojamą pajinių įnašų grąžinimą

ir jų mažinimą, atsižvelgiant į sukauptus nuostolius.

14. Neaktyvių kredito unijos narių šalinimas iš kredito unijos.

Rekomenduojame kredito unijos nariams pasinaudoti galimybe visais kredito unijos visuotinio narių susirinkimo darbotvarkėje nurodytais klausimais balsuoti raštu iš anksto, užpildant prašymą ir bendrąjį balsavimo biuletenį.

Prašymą balsavimo biuleteniui rasite ČIA, bendrąjį balsavimo biuletenį rasite ČIA arba klientų aptarnavimo vietoje, adresu Jonavos g. 30, Kaunas.

Užpildytus ir pasirašytus prašymus bei bendruosius balsavimo biuletenius prašome pristatyti iki 2024-04-08 d. 8:30 val. paštu nurodytu adresu, Jonavos g. 30, Kaunas, arba nuskenuotus, pasirašytus kvalifikuotu e. parašu, atsiųsti e. paštu: [email protected].

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis ir kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki susirinkimo dienos.

Taip pat primename, kad nesusirinkus kvorumui, pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2024 m. balandžio 18 d. 9:30 val. numatant tą pačią darbotvarkę.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą, administracijos vadovė Asta Raupienė, tel. nr. +370 617 20379, e.paštas: [email protected]

KB ARKU kredito unija

Atgal